تک پیامک

سامانه پیام کوتاه

صفحه اصلی پاسخ خودکار به پیامک دریافتی

پاسخ خودکار به پیامک دریافتی

پاسخ خودکار به پیامک دریافتی

یکی از دغدغه های صاحبان کسب و کارها زمانی که به تبلیغات می پردازند این است که تعداد افرادی که با آن ها در بازه زمانی تبلیغات تماس می گیرند زیاد باشند و به همین دلیل برخی از تماس ها را به دلیل مشغول بودن خط و یا تماس در ساعات غیراداری از دست بدهند. مطمعنا وقتی هزینه زیادی صرف تبلیغات می کنیم به هیچ وجه دوست نداریم حتی یک مشتری را از دست بدهیم. بعضی از مدیران برای برطرف کردن این مشکل چند خط تلفن خریداری می کنند و یا در بازه زمانی تبلیغاتی با در نظر گرفتن ساعات اضافه کاری سعی می کنند که به تمامی تلفن ها پاسخ دهند. اما این راهکارها علاوه بر ایجاد هزینه اضافی باز هم نمی تواند مشکل را به طور 100 درصد حل کند. ما پیشنهاد بهتری برای شما داریم.

امروزه همه افراد با پیامک و ارسال و دریافت پیامک آشنا هستند و از آنجایی که نسبت به تماس تلفنی هزینه کمتری دارد ترجیح می دهند تا جایی که می شود از پیامک استفاده کنند.