تک پیامک

سامانه پیام کوتاه

صفحه اصلی ساخت دفترچه تلفن

ساخت دفترچه تلفن

ساخت دفترچه تلفن

یکی از ویژگی‌های مهم و کاربردی هر سامانه پیامک دفترچه تلفن سامانه پیامک هست که به کمک این ماژول شما قادر هستید نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس و… مشتریان و مخاطبات را در دفترچه تلفن سامانه پیامک ذخیره نمایید تا هر زمان که بخواهید به دفترچه تلفن پنل اس ام اس دسترسی داشته باشید و بتوانید به مخاطبین ذخیره‌شده در دفترچه تلفن سامانه پیامک ارسال نمایید